Content

GoPay for VirtueMart

This plugin connects VirtueMart 2.0 and 3.0 on-line store to the GoPay payment aggregator allowing various on-line Czech and global payment methods.

Download

Insert your email address. Download link will be sent to this email address.

plugin
joomla 2.5joomla 3.0joomla 3.1joomla 3.2joomla 3.5

By connecting VirtueMart 2.0 or 3.0 online store to the GoPay payment aggregator you will offer your customers a secure and convenient online payment method. GoPay allows you to pay using all types of credit cards (Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express, JCB, and many Czech payment methods). It will broaden the possibilities of your online store and possibly increase revenues.

Key features:

 • suitable for Czech online market
 • customers can pay with credit card or wire transfer
 • 3d secure environment

GoPay aggregator site: https://www.gopay.cz/

Overview of payment methods: https://www.gopay.cz/jak-funguje-gopay/platebni-brana

Updates

Since version 3.0.0, the plugin supports new GoPay API 2.3 with CZK and EUR currency.

"GoPay for VM" je platební plugin pro Virtuemart 2.0.6 (a vyšší). 

Přehled plateb

Vaši zákazníci mohou pohodlně platit těmito platebními metodami. (Zdroj obrázku je gopay.cz, kde najdete i více informací).

gw_schema.gif

Základní nastavení

Instalace pluginu probíhá jako vždy, přes Rozšíření > Správce rozšíření (Extensions> Extension Manager). Plugin si zobrazíte přes Rozšíření > Správce pluginů (Extensions> Plugin Manager) a hledejte "gopay". Po instalaci musíte plugin nastavit a zveřejnit.

Předtím se musíte zaregistrovat na GoPay. Po registraci vám přijde e-mail se smlouvou s GoPay a všemi potřebnými kroky, které je třeba udělat. GoPay vám následně pošle test GoPay ID a test Secret. Musíte podepsat smlouvu a po vyřízení všech administrativních kroků, popsaných v e-mailu, dostanete live site GoPay ID a Secret pro ostrý web. Mezitím můžete použít test GoPay ID a test Secret, abyste otestovali spojení s platební bránou.

Nastavení pluginu v Test módu (Test mode)

Jděte do Rozšíření > Správce pluginů (Extensions > Plugin Manager) a vyhledejte "gopay". Na pravé straně jsou parametry pluginu, které je třeba nakonfigurovat.

Nastavení pluginu v ostrém módu (Production mode)

Jděte do Rozšíření > Správce pluginů (Extensions > Plugin Manager) a vyhledejte "gopay". Na pravé straně jsou parametry pluginu, které je třeba nakonfigurovat:

 • nastavte Mode na Production
 • zadejte Production GoPay ID
 • zadejte Production GoPay Secret
 • zbytek políček nemusíte vyplňovat

gopay_basic_options.png

Pokud nechete, aby byli vaši zákazníci po platbě přesměrováni, nechte obě políčka pro přesměrování prázdná. Základní přesměrování při úspěšné platbě vás zavede na detail objednávky a vyprázdní košík. Když se platba nepovede, zákazníci budou přesměrováni zpět do plného košíku se všemi produkty a mohou se pokusit platbu zopakovat nebo vybrat jinou platební metodu. Zde vidíte, že je lepší vytvořit dva články na úspěšnou a neúspěšnou platbu, protože pak zákazník ví, co se stalo.    

K dispozici je také základní platební metoda. To znamená, že pokud by byl zákazník přesměrován na bránu GoPay s více platebními metodami, vybere se ta základní, kterou může následně změnit. Základní platební metodu můžete nastavit v tomto pluginu nebo později v nastavení platebních metod Virtuemart. Nastavení Virtuemart pak přepíše nastavení pluginu. 

Přehled platebních metod

V druhé záložce "Method Overview" vidíte tabulku se všemi platebními metodami, které GoPay podporuje. Tato tabulka se načítá přímo z GoPay, takže nezáleží na tom, jakou máte verzi pluginu a tyto informace budou vždy aktuální. 

gopay_methods_overview.png

Nastavení stavů objednávek

Ve třetí záložce "Payment statuses" můžete změnit stavy objednávek, pokdu se vám nelíbí základní nastavení. Stavy objednávek můžete nastavit též přímo ve Virtuemartu: Systémové nastavení > Stavy objednávek (System Settings> Order Status).

gopay_payment_statuses.png

Nastavení platebních metod ve Virtuemart

gopay3.png

Jako poslední musíte nastavit platební metody ve VirtueMart. Možná jste si všimli, že po instalaci GoPay pluginu se ve VirtueMartu objevila spousta GoPay platebních metod... Novou platební metodu můžete nastavit ve Virtuemart > Business Payment Shipping > Payment Methods > New. Zadejte jméno a nastavte způsob platby na VM - Payment, GoPay. Pak metodu uložte.

gopay_method_setting.png

Zde můžete nastavit platební metody, které přepíší nastavení pluginu. Má to jednu výhodu. Zákazníci si mohou vybrat platební metodu přímo v košíku. Stačí vytvořit několik platebních metod GoPay.

Při tvorbě metody musíte zadat také logo platební metody, což je jedna z podmínek k používání platební brány. Logo si můžete vygenerovat zde. Musíte ho vložit do adresáře /images/stories/virtuemart/payment/ a pak je možné ho vybrat ze seznamu. Dobrá zpráva je, že náš plugin nahrává loga pro většinu platebních metod sám během instalace a sám je také spojí s těmito platebními metodami, takže tuto práci pravděpodobně nebudete muset provádět. 

Od verze pluginu 3.0.6 je možné soustředit platební metodu na kokrétní země a vybrat základní platební metodu, která bude přednastavená na platební bráně. Je též možné vázat platební metodu na objem nákupu a zákazníci, kteří nenakoupili za dostatek peněz nebudou moci tuto platební metodu použít.

Před testováním

Než začnete testovat, pošlete notifikační URL (notification URL) společnosti GoPay. Notifikační URL se používá v případě, že se zákazník z nějakého důvodu nedostane zpět z platební brány do e-shopu. Díky této notifikační URL může platební brána GoPay informovat plugin, jak dopadla platba. URL vypadá následovně:

http://[your_domain]/index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=pluginresponsereceived&pm=[payment_method_ID]

Změňte your_domain v hranatých závorkách na vaší aktuální doménu. Také změňte platební metodu payment_method_ID na tu, kterou jste nastavili ve VirtueMart > Payment methods mananger. S GoPay můžete nastavit několik platebních metod, takže stačí použít payment_method_ID jakékoliv GoPay platební metody. Bude to fungovat pro všechny.

Testing

GoPay vám pošle detailní informace jak postupovat při testování. V podstaě jde o to, že musíte uměleudělat 3 objednávky a vyzkoušet 3 stavy objednávek: PAID (zaplacená) > udělejte jednu objednávku správně, CALCELLED (zrušená) > jděte na platební bránu GoPay a zrušte platbu a TIMEOUTED (vypršená) > jděte na platební bránu GoPay a zavřete prohlížeč. Tyto stavy jde vyzkoušet během několika minut.

Co po testingu

Až vudete mít všechna nastavení a testování hotová, pošlete e-mail společnosti GoPay a sdělte jim, že jste připravení hít do produkce. GoPay vám následně pošle production GoPay ID and Secret (produkční GoPay ID a klíč). Nastavte plugin na mód "Production", jak je popsáno výše, a jste připraveni přijímat objednávky přes GoPay.

Version Version created Version description
3.2.3 2015-03-24 11:39:55 Payment method updated by current gopay docs, heureka.cz conversions, PHP Notices and Bug Fixes
3.2.2 2015-02-23 14:41:22
3.1.6 2014-07-08 15:48:25 GoPay ID and secret does not have to be filled to edit VM payment methods, language fixes
3.1.5 2014-07-01 12:35:04 Exception caught, better product name validation, email currency configurable
3.1.3 2014-05-26 07:00:23 Language enhancement, payment methods updated.
3.1.1 2014-03-05 12:26:14 Send customer's currency, not vendor's. New payment method images. Updated description.
3.1.0 2014-01-22 12:34:16 New Payment Methods - loaded from PROD server.
3.0.8 2013-11-18 15:21:27 Do not confirm order which is already confirmed.
3.0.6 2013-09-05 07:45:42
3.0.5 2013-09-03 07:08:35
3.0.4 2013-03-01 16:02:53
3.0.3 2013-02-05 11:09:56

GoPay for VM is a payment plugin for Virtuemart 2.0.6 +. The options of the GoPay gate itself can be found at gopay.cz. This payment method is primarily intended for Czech / Slovak online market, but we use it with great success for the whole world. It offers payments via SMS or payment through branches of Sazka betting shop, in addition to traditional payment methods such as credit card payment or wire transfer.

Payments Overview

Customers of your online store can easily pay via these payment methods. (Picture taken from gopay.cz, where you can also find more information).

gw_schema.gif

Basic Settings

You can install the plugin as usual via Extensions> Extension Manager. The plugin is then displayed in the Extensions> Plugin Manager (search for gopay). After installation, you need to enable (publish) and configure the plugin.

Before you do, you have to register at GoPay. After registering, you will get an e-mail with an agreement with GoPay and all necessary steps you need to do. GoPay will send you a test GoPay ID and test Secret. After you have signed the agreement and everything has been processed you will get a live site GoPay ID and Secret. In the meantime you can use the test GoPay ID and test Secret to test the connection.

Caution: If you use both currencies (CZK and EUR) at one e-shop together and let customers to select currency, you must use currency rates from VirtueMart currency manager. GoPay plugin doesn't work with automatically updated currencies.

Configuring the plugin for Test mode

Go to Extensions> Plugin Manager and search for gopay. On the right side, there are all the plugin parameters you need to configure:

 • set Mode to Test
 • enter Test GoPay ID
 • enter Test GoPay Secret
 • enter Redirect - OK URL - it is usually an article with a success message, enter the URL as non-SEF, staring with index.php?option=com_content....
 • enter Redirect - fail URL - it is usually an article with an error message, enter the URL as non-SEF, staring with index.php?option=com_content....
 • enter tracker - a Google Analytics code, i.e. UA-123456-11
 • choose payment methods using Ctrl for more options
 • choose default method - usually CS 3DSecure for payment agregator

Configuring the plugin for Production mode

Go to Extensions> Plugin Manager and search for gopay. On the right side, there are all the plugin parameters you need to configure:

 • set Mode to Production
 • enter Production GoPay ID
 • enter Production GoPay Secret
 • you can leave the rest of the field untouched

gopay_basic_options.png

Leave both fields for redirection blank if you don´t want customers to be redirected to any special location. The default redirection is directly to the order detail when the payment was successful. It will also clear the cart. On the other hand, if the payment does not go so well, the customers are redirected back to the cart with all products and they can try to purchase once more or select a different payment method. To sum up, it is better to create Success and Error articles for the customer to know what has happened.

There is also a default payment option. This means that when customers are redirected to GoPay payment gateway with more then one payment method selected, they will be redirected to a default payment method and then they can change it. It is possible to select a default payment method here, or later in VirtueMart payment method configuration which will override this plugin configuration.

Payment Methods Overview

In the second tab you can see a table with all payment methods which GoPay can support. The cool thing is that this table is loaded directly from GoPay itself so no matter which version of GoPay plugin you have, these information will always be up-to-date.

gopay_methods_overview.png

Order Statuses Configuration

In the third tab you can change the status of orders if you do not like the default setting. The order statuses can bet changed in Virtuemart as well: System Settings> Order Status.

gopay_payment_statuses.png

Configuration of Payment Methods in VirtueMart

gopay3.png

The last step is to set the payment methods in VirtueMart. You may notice that after installation of the GoPay plugin, there are a lot of GoPay payment methods preset. Anyway, you can still create a new payment method in Virtuemart > Business Payment Shipping > Payment Methods > New. Enter the name, post a payment method and set a way of payment to VM - Payment, GoPay. Then Save.

gopay_method_setting.png

You can also set the payment methods here. This setting overrides the plugin settings. It has the advantage that you can let the customer choose a payment method in the VirtueMart shopping cart. Just create several payment methods based on the GoPay plugin in VirtueMart.

There is also a possibility to insert the logo of the payment method, which is one of the conditions you need to meet to use this payment gateway. The Logo can be generated here. You need to put it into the following directory direcotry /images/stories/virtuemart/payment/ and then you can select it from a form. Good news: our GoPay plugin uploads the logos for most of the payment methods and connects them whith the payment methods for you during installation.

Since version 3.0.6 of the plugin, there is also a possibility to focus a payment methods on some countries, select default payment method which will be pre-selected at GoPay payment gateway if there is more then one payment method. It is also possible to let customers use payment method only if they have cart amount big enough.

Before Testing

Before testing, send a notification URL to GoPay. Notification URL is used when customer for some reason doesn't get back to store from the payment gate. Through this notification URL, the GoPay payment gate will inform GoPay plugin how the payment went. The URL looks like this:

http://[your_domain]/index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=pluginresponsereceived&pm=[payment_method_ID]

Change your_domain in the brackets to your actual domain. Also, change the payment_method_ID to the one you will find in VirtueMart > Payment methods manager. With GoPay plugin, you can have a lot of payment methods. Just use payment_method_ID of any GoPay payment method. It will work for all of them.

Testing

GoPay will send you detailed information about how to proceed with testing. Basically you have to artificially make three payment statuses. PAID > make one payment right, CANCELED >go to GoPay payment gateway and cancel the payment and TIMEOUTED > go to GoPay payment gateway and close the browser. These procedures can be made in a few minutes.

After Testing

After successfully configuring and testing, send an email to GoPay that you are ready for production. GoPay will then send you production GoPay ID and Secret. Set the plugin for production as described above and you are ready to receive payments.

 

 

comments powered by Disqus

Additional information

For our products there is:

 • no warranty!
 • no support!
 • it is as it is
 • use it on your own risk!